e-learning


Musíte povolit cookies ve svém prohlížeči  Pomoc s  Musíte povolit cookies ve svém prohlížeči

Jste tady poprvé?

  • Zaměstnanci Kooperativy se přihlašují svým obvyklým uživatelským jménem a heslem.
  • Externí partneři a PoVi se přihlašují podle pokynů v KNZ
    Pro první přihlášení si nechte zaslat dočasné heslo
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group za účelem vykonání e-learningového školení a dále za účelem evidence údajů o účasti a absolvování školení v příslušných interních aplikacích pojišťovny, a to po dobu nejméně 10 let od jejich konání. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete rovněž na webových stránkách pojišťovny: https://www.koop.cz/ochranaosobnichudaju.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obracet rovněž na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat na adrese: dpo@koop.cz